Đánh giá của sshang25

sshang25 10

đúng là một bộ phim phiêu lưu nhưng mang đầy kịch tính rất hay