Đánh giá của socbay93

socbay93 7

Phim hơi chán, thiếu sự kịch tính, nhìn chung nội dung qua đơn giản sơ sài dẫn đến nhiều thứ khác cũng xuống theo. Xem mà hơi hụt hẫng, một bộ phim bình thường của binh thường