Đánh giá của myngan2511

myngan2511 10

phim hay ! diễn viên giỏi , cảnh quay sắc xảo chân thật . Nội dung phim chặt chẽ bố cục hay