Đánh giá của Nguyễn Thị Hải Vân

Nguyễn Thị Hải Vân 10

Hoàn hảo! Hơn cả sự mong chờ khó tính nhất. Xem mà mỗi giây đều muốn nghẹt thở.