Đánh giá của Khánh Đoan

Khánh Đoan 4

coi mà trả hỉu cái j hết
phim hơi rối nhưng cũng hay
tạm ổn
đang coi nữa chừng trả hỉu j nên về sớm hơn :)))) ???