Đánh giá của Nguyễn Duy

Nguyễn Duy 10

Phim hay đấy kết phim có thể nhiều người đã lường trước nhưng nó vẫn rất bất ngờ ,nói chung đây là bộ phim hay , hoàng tráng và bi tráng nhất trong các bộ phim của marvel và cũng là bộ phim các bạn phải xem trong tháng 4 này