Đánh giá của Nhi^^

Nhi^^ 1

Phim dở như chưa từng được dở. Rắc rối khó hiểu, cảnh quay thì vòng vòng trong mỗi cái ngôi nhà.