Đánh giá của Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như 5

Phim quay đẹp nhưng kết hơi vội, twist bất ngờ nhưng câu chuyện khi được lật mở không làm người xem thỏa mản. Đối với mình kết phim không hay.