Đánh giá của Vũ Thùy Linh

Vũ Thùy Linh 10

Phim rất hay và thật.
Mình có cảm giác hoà vào nhân vật Lynn, 1 bộ phim chủ đề học đường rất thú vị và đáng xem ^^