Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Một bộ phim duyên dáng và hài hước vừa đủ (dù vẫn còn có kha khá phân đoạn quá lố). Kịch bản được Việt hóa và tạo ra được dấu ấn riêng mang nét văn hóa Việt.