Đánh giá của Thanh Vy 1993

Thanh Vy 1993 7

Nội dung khó hiểu khi sâu chuỗi câu chuyện. Tuy nhiên lại để lại ấn tượng sâu.