Đánh giá của SarahTran

SarahTran 2

Ngoài diễn xuất tạm được của 2 diễn viên chính ra thì phim không có cái gì ổn hết. Kịch bản có quá nhiều lỗ hổng và quá nhiều chi tiết vô lý. Kết thúc thiệt không còn gì để nói.