Đánh giá của VLynd

Xem bản full đã gì đâuuuuu. Phim có nhiều khoảnh khắc làm trái tim fan gơ như mình bấn loạn quá. Lâu ngày xem lại và cảm thấy tiếc cho WODC :(