Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Nếu biết trước yêu một người sẽ phải hi sinh cả tính mạng chỉ để có được vài tháng năm hạnh phúc ngắn ngủi, liệu bạn có dám tiếp tục?