Đánh giá của Jin Huang

Jin Huang 4

Bộ phim dài và khó hiểu ... kèm theo cảm giác khó chịu khi âm thanh hỗn tạp quá nhiều.... tình tiết chậm chạp... 2tiếng rưỡi ngồi chỉ để cố gắng xem cho hết. cái cái kết vô duyên. Haizzzz. Chỉ được 1 cái là cảnh hoành tráng, nhưng không bù được những cái dư thừa khác.