Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 10

Phim rất hay! Mấy cô bạn ngồi xung quanh phải rơi nước mắt, tôi là đàn ông cũng không ngoại lệ. Bác Thành Long xứng đáng là huyền thoại. :)