Đánh giá của VLynd

VLynd · 7

Bình thường cũng không hype thể loại robot đánh nhau lắm mà những gì liên quan đến Bumblebee đều dễ thương hết và bộ phim này là một ví dụ rõ ràng cho sự dễ thương vô đối của Bee. Tuy thuần giải trí nhưng Bumblebee đem lại sự dễ chịu cho khán giả hơn những phim Transformers cháy nổ, chóng mặt trước đó.