Đánh giá của Cao Nhật Phi

Cao Nhật Phi 1

ai có ý định xem khuyên thật lòng đừng xem, bố cục lủng củng không rành mạch và liên kết, không kinh dị chỉ có vài pha hù dọa, nội dung khó hiểu. nói chung phí tiền mua vé.RẺ TIỀN