Đánh giá của Đặng Thảo

Đặng Thảo 10

Nội dung hay, diễn viên quá nhập tâm đến nỗi xem phim mà mình thấy thương cho nka kinh khủng ? thêm nữa là rút ra được bài học lớn là nên chọn đúng người để yêu, để gửi gắm chớ ko chọn bậy được à ???