Đánh giá của Lâm Nguyễn

Lâm Nguyễn 10

Một bộ phim Việt tử tế hiếm hoi mà mình thích xem sau một chuỗi dài những phim Việt dạng nhảm nhí trên thị trường thời gian vừa rồi.