Đánh giá của Maii

Maii 1

Phim thực sự rất thất vọng. Ý tưởng cũng tạm được nhưng không mới, cách truyền tải quá nhiều vấn đề. Dàn diễn viên thoại như học thuộc lòng, lời thoại cũng không hay, nữ chính diễn xuất cực kỳ chán và đơ. Nhịp phim dài dòng và không có điểm nhấn. Chuyển cảnh cực kỳ tệ, lại còn có plot hole. Màu phim tái mét xem rất khó chịu.