Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Là 1 bộ phim hài bựa từ đầu đến cuối (đã bựa phải bựa tới cùng), nhưng bộ phim lại chưa tốt như ý muốn của đạo diễn (ít nhất là mình nghĩ vậy), có thể đó là vì khả năng diễn xuất hạn chế của diễn viên. Đây hoàn toàn có thể trở thành 1bộ phim tốt nếu có diễn viên tốt.