Đánh giá của Amira

Amira 2

Một bộ phim khởi đầu dễ bị tiên đoán sẽ đi theo một kết thúc cliche của thể loại chick-Flick phim Mỹ thường thấy. Nhưng nhà làm phim quyết định phải làm một kịch bản đột phá với vài ba cú twist có vẻ mới lạ. Tôi sẽ chấp nhận cái kịch bản cliche kia hơn là một mớ hỗn độn cảm xúc gây bối rồi như thế này. Nhưng đó là cái phải chấp nhận khi chọn đột phá, 9/10 là thất bại.
Một câu chuyện có vẻ dễ thương. Nhưng cái kết khiến nó thật vô nghĩa.