Đánh giá của Grewi

Grewi 8

Một đạo diễn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với những ấm ủ của mình, nền bối cảnh được chăm chút trong từng khung hình, biên tập phim đan xen xuất sắc những hình ảnh quá khứ và hiện tại.