Đánh giá của Legolas

Legolas 10

Phim rất hay. Có thể nói là phim hoạt hình xuất sắc nhất trong những năm gần đây ???