Đánh giá của Denny K DA

Denny K DA 9

Trọn vẹn, ý nghĩa, sâu lắng,nhân văn.... chỉ có thể nói vậy. Thật sự là 1 bộ phim đáng xem, nên xem và cần phải xem