Đánh giá của 959822867486631

959822867486631 9

Đây là một bộ phim cảm động, thực sự hài hòa về bố cục phim. Nơi tận cùng của đau khổ, ta tìm được nụ cười về với cuộc sống tươi đẹp.
Xem phim có cảm giác bản thân là nhân vật chính vậy!