Đánh giá của quitran

quitran 8

Tình yêu có thể mất đi nhưng bạn hãy tin rằng nó mãi tồn tại, thời gian là quý giá hãy khéo léo để không vụt trôi vô nghĩa còn cái chết có lẽ không mấy ai thích nhưng trước khi gặp hãy kịp làm những gì bạn bỏ lỡ...3 yếu tố là câu chuyện của bộ phim theo mình phim lạ hay và kết thúc làm bạn lạc quan và hài lòng