Đánh giá của 2297763240459549

2297763240459549 1

Bộ phim tệ hại nhất từ trước đến nay tớ từng xem.
Tớ và nhỏ bạn đi xem phim tưởng chừng như bao rạp (có thêm 1 người vào sau). Phim tệ đến mức đang xem phải bỏ về nửa chừng do gồng hết nổi.
Từ kịch bản đến diễn viên các thứ trong phim đều tệ, không được đầu tư, phi logic, nhạt nhẽo, diễn dở, lố lăng,... Đáng nhẽ không nên duyệt đưa ra rạp.