Đánh giá của siomiochan

siomiochan 4

Mặc dù giữ hơn 90% cốt truyện của kịch cùng tên nhưng bộ phim có quá nhiều sạn, đặc biệt ở cảnh flashback. Xung đột giữa ông Tư và cháu gái đẩy nửa vời, sự hối hận của cô cháu gái diễn ra đột ngột khiến cho phim bị rời rạc.
Rất tiếc vì tôi là người từng yêu mến vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang và rất kỳ vọng về bộ phim này.
Ăn điểm ở các cảnh quay, đặc biệt ở Vn, hòa âm phối khí của nhạc sĩ Đức Trí rất hay.