Đánh giá của user-9788

user-9788 8

Phim buồn man mác. Một cơn gió mới giữa một rừng phim hành động, siêu anh hùng, bla bla. Nên đi xem để thấu hiểu về người phụ nữ hơn.