Đánh giá của hotakky

hotakky 7

Phim qua đẹp, nhưng chưa chuyển tải hết ý nghĩa về phận người và tâm lý của các nhân vật như trong truyện ngắn. Diễn xuất của vai chính chưa tốt, vì dù gì Phạm Hồng Phước cũng là tay ngang, ngược lại Ngọc Hiệp, Hoàng Phúc, Nhan Phúc Vinh diễn xuất thần. Phim ít nhân vật nhưng chưa thật sự đào sâu vào tâm lý nhân vật. Xem xong vẫn còn nhiều khúc mắc, có lẽ phải đi xem lần nữa để hiểu hơn.