Đánh giá của Nguyễn Duy

Nguyễn Duy 10

Phim hay , lầy , bựa , hành động mãn nhãn , after credit đỉnh nói chung ko thiếu thứ gì có cái mạch phim hơi nhanh và vẫn còn tồn tại vài hạt sạn nhưng phim vẫn đáng xem và không hề phí tiền