Đánh giá của Chankimah

Chankimah 9

Nội dung tôn giáo khá hấp dẫn tuy còn nhiều sạn. Nhưng 9đ vì seo joon quá ngon 😌