Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

- Phim khá ổn về nhiều khía cạnh. Giải trí rất ok. Đủ duyên hài và cuốn hút bạn suốt phim. Nhưng xây dựng chính diện và phản diện còn nhẹ cân.