Đánh giá của Đặng Nguyễn Thái Bình

Đặng Nguyễn Thái Bình 10

Phim rất hay, kỹ xảo rất tuyệt, kết phim buồn và cảm động.