Bài viết liên quan

Cộng đồng

Đặng Nguyễn Thái Bình 10

Phim rất hay, kỹ xảo rất tuyệt, kết phim buồn và cảm động.

Trần Trung Thiện 10

Là phim hoạt hình thứ 2 chờ đợi sau Dragon Ball . Âm nhạc hay , nội dung tuyệt vời !

Kkura 10

Âm thanh, hình ảnh, nội dung tuyệt vời! Siêu phẩm của năm!!
Xem thêm các đánh giá khác