Đánh giá của 1733697840263822

1733697840263822 4

Cốt truyện nhàm chán!
Chỉ thích mỗi khúc mấy con Minions và chỉ có chúng nó mới có thể thêm "muối" cho bộ phim!