Đánh giá của hotakky

hotakky 7

phim có nội dung khá, thích hợp cho trẻ con và người lớn, nên cả gia đình có thể đi xem chung với nhau chứ không phải vì chìu theo sở thích của một thành viên trong gia đình. tuy nhiên so với 2 phần đầu thì thông điệp, tình tiết... của phần 3 này đều không bằng.