Đánh giá của Ngannancy

Ngannancy 1

Phim dở ẹc. Ko có tình tiết vui vẻ hài hước nào cả