Đánh giá của zuilopez.vn

zuilopez.vn 7

Cảm thấy phim này hài hơn cả Minions, nhưng đúng là kịch bản không đọng lại gì, ko có chiều sâu như p1 và p2