Đánh giá của Nguyễn Xuân Tiến

Nguyễn Xuân Tiến 6

chả biết diễn tả ntn nhưng film năm nay k thật sự hay cho lắm