Đánh giá của Natsumi Hanaka

Natsumi Hanaka 10

Movie lần này rất hay rất cảm động lấy đc nước mắt người xem có thể nói là movie thứ hai đc mình đánh giá huyền thoại trong movie doraemon