Đánh giá của Ten Koco

Ten Koco 1

Dành cho ai có ý định đi xem,phim lãng xẹt chán không tưởng,nếu b vẫn muốn đi xem thì nên suy nghĩ