Đánh giá của Chu Thị Bích Ngọc

Chu Thị Bích Ngọc 1

Nội dung quá lãng xẹt, kết thúc phim quá nhạt. Xem xong chẳng thấy được gì ngoài việc: phí thời gian...