Đánh giá của pk_4183

pk_4183 9

Phim như làng gió mới của làng Điện ảnh Việt.
Mang một chút hơi hướng Âu-Mỹ