Đánh giá của 845510259124422

845510259124422 7

Em và Trịnh - TUY MẠNH YẾU NHƯNG BAD BOY THÌ ĐỜI NÀO CŨNG CÓ.

Rank: 7.1/10
Kịch bản của film nhiều mãnh ghép nhiều câu truyện nhỏ nếu tách ra sẻ là những câu chuyện rất hay như ghép hơi dỡ nhạ
Màu phim rất thơ và hoài niêm, âm nhạc là những bản nhạc Trịnh rất hay mà hỏng cho nghe hết một bài nào trọn vẹn.