Đánh giá của 221b

221b 4

1 bộ phim hành động nửa mùa của Huỳnh Hiểu Minh. Kỹ xảo cháy nổ wá chán, Stallone và Batista như vai cameo, mấy pha hành động vừa phi lý vừa nhạt toẹt. Bù lại đc vài 3 câu thoại nghe khá có lí. Chốt lại nếu ko muốn tức ói máu thì đừng nên coi phim này.