Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục

Escape Plan 2: Hades

Ray Breslin đã thành công trong việc đào thoát khỏi nhà tù nổi trên biển The Tomb cũng như trả thù được tay tay CEO Lester Clark. Giờ đây, những tên trùm xưa kia đã quay trở lại và lợi lại hơn xưa.

Khởi chiếu: 29/06/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Thriller, Crime
Đạo diễn: Steven C. Miller
Nhà sản xuất: Robbie Brenner, Mark Canton, Randall Emmett, George Furla, Qiu Jie

Diễn viên

Sylvester Stallone

Ray Breslin

Dave Bautista

Trent DeRosa

Jaime King

Abigail Ross

Jesse Metcalfe

Luke Walken

Wes Chatham

Jaspar Kimbral

50 Cent

Hush

Zeeko Zaki

MDLF Soldier

Gordon Michaels

Leon Grassi

Roman Mitichyan

Bookstore Clerk

Jamie Eddy

Waitress

Mike Leeder

Prisoner

Corey Winston

Odogwu, Nigerian Crew

Perry Johnson

Prisoner

Aurora Karine

Bangkok Tourist

Timothy T. Miller

Hades Prisoner

Eric Bendross

Hades Prisoner (uncredited)

David Dunston

Hades Prisoner (uncredited)

Titus Welliver

The Zookeeper

Rowan Bousaid

MDLF Leader

Xem thêm