Đánh giá của Amira

Amira 3

Vấn đề của tôi với bộ phim này là ... tôi không chắc tôi đang xem 1 BỘ PHIM. Tôi đang xem một chuỗi các hành động, của rất nhiều nhân vật, với rất nhiều câu chuyện nhàm chán mà khi thời lượng gần hết, tôi chỉ nhận một lời nhắn đơn giản: Xin lỗi nha, nhưng có lẽ tụi tui không được chiếu quá 134 phút nên nếu bồ muốn xem tiếp thì nhớ mua vé coi phần sau nha.
Ôm đồm nhân vật quá nhiều và xây dựng câu chuyện quá hời hợt, dựng phim thiếu liên kết và không cho được một tổng thể ra hồn.
Quan trọng nhất là quá coi thường người xem khi họ nghĩ có thể tiếp tục với 3 phần ngang phè như thế này nữa!